Actueel: 'Wij houden u graag op de hoogte!'

Alle laatste ontwikkelingen van Blom Opmeer B.V. in Opmeer.


23-1-2017: Oplevering Afdeksysteem containers aan GP Groot Inzameling en Recycling

J. Blom Opmeer levert in Heiloo een Afdeksysteem voor containers op.

GP Groot riep de hulp in van Blom Opmeer om een afdeksysteem te ontwikkelen voor de grote afvalcontainers. Wettelijk zijn containerbedrijven verplicht om de containers tijdens het vervoer over de weg af te dekken. De oude manier van afdekken was arbeidsintensief en onveilig. Via een  trap klom  de chauffeur op de container en moest onveilige capriolen uithalen om het afval af te dekken.

Met de nieuwe werkwijze blijft de chauffeur op de grond en bevestigd als eerste een connector en draaimechaniek aan de container.  Met een ratelsleutel wordt het afdekkleed over de container met afval getrokken. Daarna is het nog een kwestie van het rechttrekken van de het afdekkleed en vastzetten.

Film afdeksysteem deel 1


8-11-2016: Oplevering hijsframe met vaste hangsteiger t.b.v. modulaire bouw aan Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V.

J. Blom Opmeer levert in Amsterdam een hijsframe met vaste hangsteiger t.b.v. de modulaire bouw op.

Aan de Laan van Spartaan in Amsterdam wordt gestart met de bouw van 361 studentenwoningen met algemene voorzieningen. In de fabriek van Ursem Modulaire Bouwsystemen worden de kant en klare woningen voorzien van badkamers, keukens, afwerking en technische installaties zodat de nieuwbouw op locatie in zeer korte tijd door Heddes Bouw & Ontwikkeling kan worden gerealiseerd.

Voor deze modulaire bouw heeft J. Blom een hijsframe met een vaste hangsteiger ontwikkeld. Nu is het mogelijk om zonder een kolossale bouwsteiger op hoogte werkzaamheden aan het bouwwerk uit te voeren. Ook kan met het verbonden hijsframe de units opgestapeld worden tot het hoogste modulaire project van Nederland. Het hijsframe van 30 ton is inclusief certificering en beproeving.

Film Hijsframe met vaste hangsteiger 

Voor nadere informatie: Studentenwoningen te Amsterdam

Bouwen zonder bouwsteiger

   

Hijsframe


24-8-2016: Oplevering RVS witte banken aan John Koomen Tuinen

J. Blom Opmeer levert in Amsterdam, Stadionplein 105 meter witte RVS banken op.

De banken zijn geplaatst in een daktuin en gelegen binnen een wooncomplex. Gekozen is voor een slingervorm. Aan de achterzijde van de banken zijn plantenbakken gevormd.

Witte RVS banken John Koomen Hoveniers


5-7-2016: Onderhoudscontract met BioGast Agro te Hensbroek

J.Blom Opmeer voert preventief onderhoud uit, brengt modificaties aan en vericht mechanische werkzaamheden

Een van onderhoudscontracten die J.Blom Opmeer heeft afgesloten is die met de firma BioGast Agro Hensbroek te Hensbroek. De eigenaren van Biogast Agro Hensbroek zijn: Provincie NH, Meewind en Ludan LRE.

BioGast Agro Hensbroek vergist plantaardig afval afkomstig van agrarische bedrijven uit Hensbroek en de nabije omgeving. Het geproduceerde biogas wordt opgewerkt tot groen gas. Het groen gas wordt geïmplementeerd in het lokale aardgasnetwerk. Op die manier levert de installatie een grote bijdrage aan de milieudoelstelling van de overheid.

Blom Opmeer voert op deze locatie periodieke inspecties uit. Deze inspecties worden vastgelegd in een logboek. Het logboek is opgebouwd uit sectoren welke overeenkomen met de locatie. Uit dit logboek wordt het preventieve onderhoudt weer gepland. Ook is dit logboek een voorraadbeheer voor de spareparts.

Naast het preventieve onderhoud worden er ook modificaties en mechanische werkzaamheden uitgevoerd.

Voor informatie kunt u de website van Ludan LRE raadplegen: http://www.ludan-lre.com/

BioGast Agro te Hensbroek

bordes met trap Geluidsscherm

Oude transportschroef Nieuwe transportschroef


10-6-2016: Blom Opmeer assembleert voor de firma Niteq

J.Blom Opmeer assembleert voor de firma Niteq te Nibbixwoud railgebonden transportmiddelen.

Het samen te stellen rail transportmiddel wordt door de firma Nitq (www.niteq.nl) in onderdelen aangeleverd en J. Blom Opmeer stelt het transportmiddel samen. Zie ook deze website, projecten.

De geassembleerde uitvoeringen zijn de:

  • RRM 3000, geschikt voor rail-weg en rangeren van materiaal tot ca. 500 ton en de railsystemen;
  • C500, 1000-C en 2000-C. serie railgebonden locomotieven in compact uitvoering met polyurethane wielen en 3 verschillende koppelingen

RRM-3000


10-5-2016: Blom Opmeer levert  een proefopstelling op voor zonnepanelen op het water.

Blom Opmeer en haar partner Pak de Zon - leverancier en installateur zonnepanelen -  heeft een bedrijfsconstructie opgeleverd voor de proefopstelling voor zonnepanelen op het water.

De pilot van het ZONNEPARK OP WATER vindt plaatst op een bedrijventerrein. De bedoeling is dat er zonnepanelen in een Oost West opstelling op drijvers worden geplaatst en dat de stroom geleverd gaat worden aan de nabijgelegen bedrijven.

Bij Oost West montage van zonnepanelen wordt een kleinere montagehoek toegepast van 12 of 13 graden. Op deze manier krijgen de zonnepanelen meer zon uren dan bij een grotere hoek. Zeer belangrijk is dat op de beschikbare ruimte meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden dan in de traditionele opstelling. De traditionele opstelling laat relatief veel oppervlak onbenut. De ene rij is gericht op het Oosten en de andere rij op het Westen.

De zonnepanelen zijn eenvoudig schoon te houden. Tussen de panelen door kan je lopen.

Partner leverancier en installateur zonnepanelen Pak de Zon te Opmeer, website www.pakdezon.nl 

Drijfconstructie