Zonnepanelen op het water

Blom Opmeer en haar partner Pak de Zon - leverancier en installateur zonnepanelen -  heeft een bedrijfsconstructie opgeleverd voor de proefopstelling voor zonnepanelen op het water.

De pilot van het ZONNEPARK OP WATER vindt plaatst op een bedrijventerrein. De bedoeling is dat er zonnepanelen in een Oost West opstelling op drijvers worden geplaatst en dat de stroom geleverd gaat worden aan de nabijgelegen bedrijven.

Bij Oost West montage van zonnepanelen wordt een kleinere montagehoek toegepast van 12 of 13 graden. Op deze manier krijgen de zonnepanelen meer zon uren dan bij een grotere hoek. Zeer belangrijk is dat op de beschikbare ruimte meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden dan in de traditionele opstelling. De traditionele opstelling laat relatief veel oppervlak onbenut. De ene rij is gericht op het Oosten en de andere rij op het Westen.

De zonnepanelen zijn eenvoudig schoon te houden. Tussen de panelen door kan je lopen.

Partner leverancier en installateur zonnepanelen Pak de Zon te Opmeer, website www.pakdezon.nl 

Drijfconstructie

 

 

Foto's