Keuringen: 'Veiligheid als belangrijk aspect'
Een innovatieve constructie of apparaat moet worden gekeurd om de veiligheid te kunnen waarborgen. Blom Opmeer B.V. voert officiele keuringen uit zodat u aan alle eisen voldoet.

KEURINGEN


Alle arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd om de veiligheid van de gebruiker te kunnen
waarborgen. Een ongeval met een niet goedgekeurde machine kan verstrekkende gevolgen
hebben. BLOMOPMEER B.V. voert officiële keuringen uit zodat u aan alle eisen kunt
voldoen.

Binnen de huidige arbeidsomstandigheden speelt veiligheid een steeds belangrijkere rol. Wetten en
regels worden dan ook steeds meer aangescherpt om ongevallen te voorkomen. Sinds de invoering
van de ARBO regelgeving is het schriftelijk bijhouden van onderhoud en de keuringen van het
machinepark verplicht.

STATIONAIRE MACHINES


Een stationaire machine wordt pas goedgekeurd als deze voldoet aan de MACHINERICHTLIJNEN
welke deel uitmaakt van de ARBO RISICO INVENTARISATIE. Stationaire machines van vóór
1995 moeten op risico's worden beoordeeld. Een misverstand daarbij is, dat vaak verondersteld
wordt dat een NEN 3140 keuring hierbij volstaat. De elektrische installatie dient weliswaar in orde
te zijn, maar afscherming en terugslagbeveiliging enzovoorts moeten ook aan de eisen voldoen.
BLOMOPMEER beschikt over de kennis voor deze noodzakelijke MACHINEVEILIGHEIDSRISICOANALYSE.
Machines gebouwd na 1995 moeten CEE gecertificeerd zijn en ook periodiek
gekeurd worden.

BLOMOPMEER kan na overleg met de opdrachtgever de machines aanpassen zodat deze aan de
eisen voldoen. Degelijke “gedateerde” machines zoals Kamro, Martin, Altendorf, Weinig, Maka
enzovoorts kunnen dan nog jaren mee!

ELEKTRISCH HANDGEREEDSCHAP

Elektrisch handgereedschap moet ook periodiek worden gekeurd. BLOMOPMEER maakt hiervoor
gebruik van de PAT 4E van MEGGER. Dit is een instrument dat met enkele handelingen het
apparaat doormeet en de resultaten door middel van uitgebreide software op het certificaat verwerkt
Eventuele gebreken (vaak is het aansluitsnoer beschadigd) kunnen ter plaatse worden hersteld. De
keuringen kunnen zowel op locatie als in de werkplaats worden uitgevoerd.

STEIGERMATERIAAL EN KLIMMATERIAAL

BLOMOPMEER kan en mag uw ladders trappen en rolsteigers keuren volgens de NEN 2484 norm.
Ook verzorgd ze de levering van nieuw steigermateriaal en ladders.

Beschadigde steigermaterialen kunnen wij binnen zeer korte tijd herstellen in onze aluminium afdeling.